Педагогічний колектив ДНЗ №169 продовжує працювати

над реалізацією проблеми:

«Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського  в сучасному педагогічному процесі, що ґрунтується на особистісно – орієнтованій моделі виховання, реалізації гуманістичних завдань нової редакції Базового Компоненту дошкільної освіти»

Завдання педагогічного колективу на 2015-2016 н.р.

1.     Підвищувати  ефективність цілісності освітнього процесу, зростання професійної компетентності, активності кожного педагога, заохочення до творчих ініціатив.

2.     Побудова процесу фізвиховання з позиції фізичного потенціалу дитини, її рухової активності як важливої передумови розвитку особистості.

3.     Реалізовувати впровадження мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

4.     З метою розвитку пізнавальної активності формувати екологію розумової діяльності дітей.

З метою підвищення теоретичного рівня

та фахової майстерності педагогів:

-         ознайомлювати вихователів з інноваційними методиками, проводити огляд періодичних видань;

-         зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання, творчі лабораторії працівників ДНЗ;

-         провести індивідуальні консультації щодо складання планів самоосвіти;

-         надавати допомогу вихователям у виборі та реалізації теми самоосвіти;

-         продовжити ознайомлення  вихователів з методикою проектної діяльності педагогів;

-         організувати роботу довідкового бюро „ Проектні технології в ДНЗ

-         періодично контролювати хід опрацювання вибраних тем педагогами

 

 

 

 

 

 

 

 Засідання педагогічної ради, семінари – практикуми, педагогічні читання, методичні панорами, бесіди за круглим столом, педгодини.

  

 

Педагоги ДНЗ засвоїли    –     основа гуманістичної педагогіки В.Сухомлинського – дитиноцентризм.

     Наші педагоги успішно використовують різноманітні методики виховання дітей, зокрема гуманістичну педагогіку В.О. Сухомлинського та музейну педагогіку.   Музейна педагогіка – область науки, яка вивчає історію, особливості культурної освітньої діяльності музеїв, методи впливу музеїв на різні категорії  відвідувачів, взаємодію музеїв з освітніми закладами.
     Музей здатний збагатити внутрішній світ дитини, а музейна педагогіка сприяє цьому, враховуючи особливості дитячого віку. Знайомство дітей з музейною педагогікою необхідно починати з дошкільного віку.

 

 

Підведення підсумків тижня великого педагога  В.О.Сухомлинського

-         проведення тренінгу «Виховуйте людину так , щоб були цінності душі»

-         виставка поробок з природного матеріалу „Фантазії природи”.

-         виставка дитячих малюнків за творами В.О Сухомлинського.

 

 

Науково  - практичний семінар „Оптимізація мовленнєвого самовираження ”

Теоретична частина

Формування зв’язного мовлення.

Навчання переказу-формування монологічної компетентності дітей.

Розвиток мовлення засобами художнього слова.

Навчання розповіді за ілюстраціями,сюжетних та колективних розповідей.

Практична частина

Типи мовленнєвих занять:

·        Читання художнього твору.

·        Навчання переказу.

·        Складання розповіді за ілюстраціями.  

·        Творче розповідання. 

Презентація   «Оптимізація мовленнєвого самовираження старших дошкільників»

 

Організація комунікативно-мовленнєвої   діяльності дошкільнят на засадах дитино центризму.

1.Оптимізація мовленнєвого самовираження дітей.

2.Розвиток українського мовлення засобами народознавства.

3.Види роботи та нестандартні прийоми розвитку мовлення.

5.Підведення підсумків обліку дітей.    (доповідь)

 

Інноваційний  симпозіум для педагогів :

Інноваційна діяльність ДНЗ:основні поняття та зміст.

Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування.

Моніторинг розвитку компетентності дітей дошкільного віку.

Інтерактивна дошка.

Сучасний вихователь – креативна особистість.

   

Тематика дидактичних ігор з ОБЖД

Памятка особистої безпеки дошкільнят

      

29  вересня пройшов науково-практичний семінар  «Шляхи попередження конфліктних ситуацій серед колективу»

Доповідь на тему: « Профілактика конфліктів в колективі »