Сторінка батьків

Добитися того, щоб батьки оволоділи мудрістю  батьківської і материнської любові – в цьому ми бачимо одне з найважливіших завдань навчально – виховного процесу.           

                    В.Сухомлинський

 

            ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ ДНЗ № 169                                                                                                                                                                                                

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків.

2.1 Батьки мають право:

вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

на пільги на харчування; 

вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

приймати участь у заходах дошкільного закладу;

брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 

3.Обов’зки батьків.

3.1.Батьки зобов’язані:

 1. виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
 2. постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
 3. поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
 4. виконувати режим дня дошкільного закладу; 
 5. приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями; 
 6. батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 
 7. стежити за реальним станом здоров’я дитини; 
 8. не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 
 9. не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
 10. забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 
 11. приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 
 12. діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 13. приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам; 
 14. не забирати дітей в нетверезому стані; 
 15. дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей; 
 16. своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад; 
 17. відвідувати батьківські збори; 
 18. виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 19. бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

                                                                                                                                                                                                                       

 


Анимация Дети